Vorig onderwerp

Volgende onderwerp

Defragmenteren

U kunt uw schijf defragmenteren om de prestaties van de computer te verbeteren. Hiervoor moet u eerst analyseren of de bestanden op uw computer voldoende gefragmenteerd zijn om defragmenteren de moeite waard te maken. Na afloop van de analyse kunt u defragmenteren als daarom gevraagd wordt. Zie de pagina Defragmenteren als u hier meer over wilt weten.

Opmerkingen:

- 15 % vrije ruimte is vereist om het defragmentatieproces te laten werken. Als niet aan deze eis voldaan wordt, moet u ruimte vrijmaken om door te kunnen gaan.

- PC Health Advisor waarschuwt u als uw systeem boven een bepaald percentage is gefragmenteerd, zoals opgegeven in Algemene instellingen #10.

Zo bekijkt u de pagina Defragmenteren:

Klik in het hoofdvenster op het tabblad Schijf en klik op de knop Defragmenteren.

Tip: U kunt ook de snelkoppeling in het hoofdvenster gebruiken om snel naar veelgebruikte functies te gaan. Zie Instellingen voor Startpagina voor meer informatie.

Volume

Eerst moet u een volume selecteren dat u wilt analyseren en defragmenteren. De harde schijf van de computer staat tussen aanhalingstekens in de lijst. Zo wordt bijvoorbeeld volume "C:\" weergegeven.

Opmerking: PC Health Advisor defragmenteert interne schijven inclusief gepartitioneerde schijven. Het volume moet als NTFS zijn geformatteerd (het voorkeurs-bestandssysteem voor Windows).

Op de volgende manier selecteert u het volume dat u wilt analyseren:

Klik op een volume dat in de lijst wordt weergegeven.

Pauzeren, hervatten, annuleren

Tijdens de analyse- en defragmentatiefasen kunt u het proces pauzeren en op een later tijdstip hervatten. U kunt ze ook op elk gewenst moment annuleren.

Zo pauzeert u het analyse- of defragmentatieproces:

Klik op de knop Pauze die verschijnt.

Het programma blijft gepauzeerd tot u het met de beschikbare knoppen hervat of annuleert.

Zo annuleert u het analyse- of defragmentatieproces:

Klik op de knop Annuleren die verschijnt.

Als u het proces annuleert, keert u terug naar het vorige venster. Vergeet niet dat annuleren wil zeggen dat u de volgende keer dat u het systeem defragmenteert, weer opnieuw moet beginnen.

Analyseren

U moet uw computer eerst analyseren voordat u deze kunt defragmenteren. Na afloop van de analyse verschijnt een bericht of uw systeem gedefragmenteerd moet worden.

Opmerking: Als u op de knop Defragmenteren klikt, wordt de analyse uitgevoerd en defragmenteert het programma direct, ook als dat voor het systeem niet nodig is.

Zo analyseert u of uw computer gedefragmenteerd moet worden:

Klik op de knop Analyseren.

Tijdens de analysefase kunt u zien welke bestanden PC Health Advisor analyseert: de namen van deze bestanden verschijnen bovenin het venster. De staat van de schijfsegmenten, ook wel "clusters" genoemd, wordt tijdens het analyseren ook grafisch weergegeven. Elk vierkantje stelt duizenden clusters voor. Onderin het venster staat de kleurenlegenda.

Kleurenlegenda voor schijfclusters:

Staat van fragmentatie

De individuele staat en de beschrijving daarvan staan in de onderstaande tabel.

Staat van fragmentatie:

Kleur:

Beschrijving:

Leeg

Wit

De schijfcluster bevat geen gegevens.

Geen status

Blauw

Schijfclusters die niet zijn geanalyseerd of die niet zijn geïdentificeerd.

Niet gefragmenteerd

Groen

De schijfcluster is niet gefragmenteerd.

Gefragmenteerd

Rood

De schijfcluster is gefragmenteerd.

Kan niet worden verplaatst

Grijs

Schijfcluster die niet verplaatst kan worden omdat deze systeembestanden bevat (bijvoorbeeld wisselbestanden).

Ga als volgt te werk om de analyse te annuleren:

Klik op de knop Annuleren.

Als de analyse is uitgevoerd, verschijnt er een bericht met de resultaten. Dat bevat een percentage voor de fragmentatie en een aanwijzing of u uw computer moet defragmenteren.

Defragmenteren

Na afloop van de analysefase moet u mogelijk uw computer defragmenteren. Dat kunt u nu doen. U kunt dit ook annuleren, maar vergeet niet dat u de analyse de volgende keer opnieuw moet uitvoeren als u de computer wilt defragmenteren.

Ga als volgt te werk om de computer te defragmenteren:

Klik in het berichtvenster op de knop Defragmenteren.

Opmerking: Als tijdens het defragmenteren problemen optreden, controleer dan of de computer voldoet aan de systeemeisen van PC Health Advisor. Gebruikers van Windows® XP, Service Pack 2 kunnen hun systeem niet defragmenteren; zij moeten opwaarderen naar Service Pack 3.

Zie ook:

Defrag-planning